Keratinizasyon Uygulaması

Farklılaşma süreci, bazal epidermal hücrelerdeki kademeli matürasyonu olup, stratum korneum hücrelerine kadar değişime uğrar ve bu durum keratinizasyon olarak bilinir. Keratinizasyon sırasında güçlü ve kimyasal olarak dirençli olan bağlayıcı protein şerit, plazma membranın içine doğru kayar ve tüm hücreler düzleşerek ince disk halini alır. Korneositin su içeriği %70 den %30 a düşer ve hücre çekirdeği dahil olmak üzere, hücresel organellerin çoğu elimine edilir. Keratinöz tonofilament-ler demetler oluşturacak şekilde kümelenir ve aralıklarla dizilirler. Normal stratum korneum un karakteristik önemli bir özelliği, polar olmayan lipit ve glikoproteini içeren intersellüler yapı materyaline sahip olmasıdır.

KERATİNİZASYON SORUNLARINIZ İÇİN BİZE ULAŞIN...