Diabetik Ayak Uygulaması

Şeker hastalığı, yani diabet, tarih boyunca toplumların en önemli sağlık sorunlarından biri olmuştur. Yeni tedavi yaklaşımları ve geliştirilen ilaçlar sayesinde kan şeker seviyesi kontrol altında tutulabildiğinden, diabetin ölümcül olan komplikasyonlarından ketoasidoz ve hipoglisemi artık daha nadir görülmektedir. Diabet tedavisi olmayan, ancak iyi bir bakımla kontrol altında tutulabilen kronik bir hastalıktır. Kan şeker seviyesi ne kadar iyi kontrol altında tutulsa da, uzun dönemdeki komplikasyonlar genelde kaçınılmazdır. Hangi komplikasyonun daha belirgin ortaya çıkacağı kişiler arasında farklılık gösterir. Bunların çoğu kan dolaşımı ile ilgilidir. Damarlar adeta kolalanmış gibi sertleşmiş, kan elemanlarının fonksiyon kabiliyeti azalmıştır. Etkilenen organa göre farklı hastalık profilleri ortaya çıkar. Böbreklerde nefropati, gözlerde retinopati, el ve ayaklarda nöropati veya diabetik ayak bunlardandır.Ülkeler ve ırklar arasında diabetin genel topluma oranı % 6-7 kadardır. Amerikan kızılderililerinde bu oran % 50-60 ı bulmaktadır. Diabetli hastaların hastane başvurularının % 20 sinin nedeni ayak sorunları oluşturmaktadır. Genel toplumda uygulanan ayak kesme ameliyatlarının % 50-70 kadarının diabetli hastalarda olduğu saptanmıştır. Parmağı kesilen bir diabetlide, ikinci bir kesme ihtiyacı riski 2 yıl içinde % 50 olmaktadır. Diabetlilerin sadece % 30 u tamamen ayak sorunlarında uzaktır ve en azından % 15 inde ayaklarında yara açılmaktadır. Diabetik ayak gelişiminin nedeni üç ana başlıkta değerlendirilebilir: 1- Damarsal yapılarda bozulmalar (Anjiopati) 2- Kan kimyasında değişimler (Hemoreolojik) 3- Periferik sinirlerde bozulmalar (nöropati)

DİABETİK AYAK SORUNLARINIZ İÇİN BİZE ULAŞIN...